Toiminnan perusteet

Toimintaa ohjaavat mm. arvot ja toimintasuunnitelma.

Toiminnan arvot:

 • Harrastustoiminnan ja kilpaurheilun mahdollistaminen
 • Yhdessä tekeminen ja päättäminen
 • Rehti kilpailu ja kaverin kunnioitus
 • Luonnon kunnioittaminen ja luontoa säästävät toimintatavat

Kooveen suunnistusjaoston toimintasuunnitelma 1.5.2021–30.4.2022

1. Yleistä

Suunnistusjaostolla on edessään perinteisen vilkas toimintakausi. Toiminnan painopisteitä ovat edelleen nuorisotoiminta, huippusuunnistus, kisajärjestelyt ja oman hallinnon kehittäminen. Alkavalla kaudella järjestelytehtäviin kuuluvat Särkänniemi-suunnistus, kesä-heinäkuussa järjestettävät tapahtumat: kolme kilpailua sisältävä Tampere Sprint Tour sekä Tampere-suunnistus. Miesten edustusryhmä jatkaa samalla kokoonpanolla kuin aiemminkin ja hakee huippumenestystä kansainvälisellä tasolla. Nuorten valmennustoiminta jatkuu aktiivisena, ja suunnistuskoulu tuo kaikkein nuorimpia suunnistajia lajin pariin.

2. Päätöksenteko

Suunnistusjaoston puheenjohtaja ja johtokunta valitaan jaoston kevätkokouksessa, joka järjestään kokoontumisrajoitusten vuoksi vasta kesäkuussa. Johtokunnassa on ollut edellisellä kaudella kymmenen jäsentä, mutta kevätkokous voi päättää myös muuttaa johtokunnan vahvuutta. Kevätkokous valitsee myös mm. taloudenhoitajan ja edustajia useisiin eri elimiin tai valtuuttaa uuden johtokunnan valitsemaan nämä.

Jaoston toiminta perustuu osa-alueisiin, joista jokaisella on edustajansa johtokunnassa. Omien alueidensa toimintoja hoitavat talousvastaava, valmennusvastaava, kartta- ja kilpailuryhmä, nuorisopäällikkö, suunnistuskoulu, pyöräsuunnistus, hiihtosuunnistus, tarkkuussuunnistus ja aikuisten ryhmän päällikkö.

Suunnistusjaoston edustajia on mukana seuraavissa elimissä:

 • Koovee ry:n johtokunta
 • Hämeen Suunnistuksen hallitus
 • Iltarastitoimikunta
 • Kivijärvi-säätiön edustajisto
 • Kooveen järjestyshenkilöjaosto
 • Kooveen tuen johtokunta
 • Tampereen kaupungin koulusuunnistustoimikunta
 • SSL:n kilpailuryhmä
 • SSL:n karttaryhmä
 • SSL:n huippusuunnistustyöryhmä
 • IOF:n tarkkuussuunnistuksen urheilijakomissio
 • Nuorten Jukolan johtoryhmä
 • Kooveen Edustus Oy:n hallitus

3. Järjestettävät kilpailut

Jaosto jatkaa edellisvuosien tapaan Särkänniemi-suunnistuksen sekä Tampere-suunnistuksen järjestämistä sekä viime kesän suosittua Tampere Sprint Touria.

Särkänniemi-suunnistus on kasvattanut osanottajamääräänsä jo usean vuoden ajan, ja siitä on tullut arvostettu lasten ja nuorten huippusprinttikisa. Tänä kautena kisa juostaan 22. kerran.

Tampere-suunnistus järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisenä. Kilpailut käydään Kaanaassa.

4. Kilpailu- ja valmennustoiminta

4.1. Kilpailut

Koovee osallistuu seurana korona-tilanteen salliessa suunnistuksen arvoviesteihin, mutta Tiomila on jo ainakin kevään kisana peruttu. Nuoret osallistuvat Ungdomens Tiomilaan ja Nuorten Jukolaan elokuussa, mikäli kisat järjestetään. Syksyllä osallistutaan 25manna-viestiin Ruotsissa.

Seuran edustajat kilpailevat kaikkien suunnistuslajien SM-kilpailuissa aikuisten ja nuorten sekä veteraanien sarjoissa. Nuorten tärkeimpiä kilpailuja ovat jo mainittujen viestien lisäksi Häme Cupin osakilpailut ja Hämeen oravapolkuviesti. Muihin kansallisiin kilpailuihin seuran jäsenet osallistuvat oman valintansa tai ryhmänvetäjän suosituksen mukaan. Tavallisen vuoden aikana osallistumisia tulee yhteensä n. 3000 kpl.

4.1.1 Kilpailutoiminnan tavoitteet

Tavoitteena on parantaa edelleen menestystä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kilpailullisena tavoitteena on saavuttaa SM-mitaleja R1-sarjoissa kesäsuunnistuksessa.

Miesten osalta tavoitteena on menestyä sekä henkilökohtaisissa arvokisoissa että viesteissä. Kauden tuloksellisena tavoitteena on taistella SM-mitalista viestissä sekä nuorten että miesten osalta.

Merkittäviä panostuksia hiihtosuunnistuksen suhteen ei tehdä.

Pyörä- ja tarkkuussuunnistajat tavoittelevat kansainvälistä menestystä.

4.2. Valmennustoiminta

Keskeinen tavoite on kehittää valmennustoimintaa edelleen kaikilla tasoilla siten, että meillä on tarjottavana laadukasta toimintaa alkaen suunnistuskoulusta aina aikuisten MM-tasolle saakka.

Nuorten (yli 14 v.) osalta valmennustoiminnan tulee olla yksilöitä kehittävää ja mahdollistaa menestyminen arvokisoissa (SM-kisat, junioreiden EM ja MM-kisat). Samalla toiminnan tulee olla sellaista, että paikkakunnalle opiskelemaan muuttavat tai lähiseudun seurojen yksilöt kokevat Kooveen ympäristönä, johon liittymällä voisi parantaa edellytyksiä omien tavoitteidensa suhteen.

Yleisenä tavoitteena nuorten (11-20 v.) toiminnalle on tarjota näille nuorille mielekkäät puitteet harrastaa suunnistusta. Tavoitteena on myös huolehtia siitä, ettei kukaan nuorista lopeta harrastusta siksi, ettei seuralla ole tarjota aktivoivia puitteita harrastamiselle, mutta samalla on huolehdittava, että valmennuksen taso luo pohjan määrätietoiselle ja huipulle tähtäävälle suunnistusharjoittelulle.

Valmennustoimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään niin naisissa, miehissä kuin nuorissakin. Seuran tarjoamaa valmennusjärjestelmää kehitetään edelleen siten, että se nauttii seuran sisäisen arvostuksen lisäksi ulkoista arvostusta ja pystyy auttamaan urheilijoita kohti parempaa menestystä ja houkuttelee huipulle tähtääviä urheilijoita seuraan niin miehissä kuin naisissa.

Valmennustoimintaa koordinoivat valmennusvastaava ja lasten ja nuorten lajivalmentaja. Suunnistusjaoston valmennustoiminta tapahtuu seuraavissa itsenäisissä ryhmissä:

 • Suunnistus (miesten, naisten ja nuorten valmennusryhmät sekä junnuryhmä 10-14-vuotiaille nuorille)
 • Hiihtosuunnistus (ei erillistä valmennusryhmää)
 • Pyöräsuunnistus (ei erillistä valmennusryhmää)
 • Tarkkuussuunnistus (ei erillistä valmennusryhmää)

Valmennusryhmät leireilevät omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Talviharjoittelua varten anotaan kaupungilta koulusalivuoroja suunnistuskoulun ja valmennusryhmien käyttöön.

4.2.1. Valmennusresurssit

Jukka Alajoutsi toimii miesten ryhmän valmennusvastaavana, ja Timo Sild palkattuna nuorten valmentajana.

Valmennustoiminnassa tulee määrätietoisesti käyttää jaoston kokeneita resursseja yksittäisten harjoitusten tekemiseen.

4.3. Suunnistuskoulu ja nuorisotoiminta

Kooveen nuorisotoiminta koostuu suunnistuskoulusta (6-14 v.) sekä yli 10-vuotiaille suunnatusta valmennusryhmätoiminnasta.

Suunnistuskoulussa seurataan tarkasti suunnistuksen suuntauksia opetuksen pitämiseksi ajankohtaisena erilaisten uudistusten suhteen. Ohjaajarekrytointiin ja ohjaajatoimintaan panostetaan, jotta suunnistuskoulussa pystytään edelleen tarjoamaan mahdollisimman laadukasta suunnistusopetusta. Suunnistuskoulun markkinointia ja viestintää tullaan kehittämään. Suunnistuskoulu aloittaa toimintakautensa huhtikuussa.

Nuorten valmennustoiminta jakautuu junnujen toimintaan (10-14 v.) sekä nuorten valmennusryhmän toimintaan (14-18 v.). Junnut harjoittelevat suunnistuskoulun lisäksi YH-treeneissä, jotka ovat viikoittaiset viiden seuran ko. ikäluokalle suunnatut yhteistreenit. Lisäksi junnuille on tarjolla viikoittain juoksutekniikkatreenit, talvikaudella pelivuoro sekä muita treenejä ja leirejä säännöllisesti.

Nuorten ryhmään kuuluvat kaikki SM-ikäiset nuoret, jotka haluavat valmentautua tavoitteellisesti. Nuorten ryhmä harjoittelee osin junnujen ja osin aikuisten valmennusryhmien kanssa.

Valmennusryhmien rinnalla varmistetaan, että ei-kilpailevien nuorten harrastesuunnistusmahdollisuudet säilyvät seurassa. Nuoria kannustetaan osallistumaan harjoituksiin ja muuhun harrastetoimintaan, samoin kuin suunnistuskoulun ohjaajatehtäviin, ratamestari- ja tulospalvelutehtäviin sekä muihin seuran tarjoamiin talkootöihin.

Suunnistuskoulun rehtorina toimii Petri Viitanen. Junnujen ja nuorten valmennustoiminnasta vastaa lajivalmentaja Timo Sild.

5. Koulutustoiminta

Jaoston jäsenistöä pyritään innostamaan ratamestaritoimintaan. Vuosittain järjestetään seuran oma lasten ja nuorten ratamestarikoulutus jaoston omana koulutuksena.

Suunnistuskoulun ohjaajia kannustetaan osallistumaan sekä alueella järjestettäviin että liiton järjestämiin ohjaajakoulutuksiin. Vuosittain vähintään kaksi ohjaajaa osallistuu sekä syksyn että talven valtakunnallisiin ohjaajatapaamisiin.

Osallistutaan SSL:n ja/tai alueen ratamestari- ja kilpailujen järjestämiskoulutukseen sekä aluekierrokselle pyritään saamaan osallistujia jaoston jäsenistöstä. Jos Nuori Suunta taso 1:lle ja taso 2:lle on kiinnostuneita, pyritään löytämään koulutusta Tampereelta tai lähiseudulta.

Valmentajakoulutusta (SSL:n taso I, taso II ja SVT) tuetaan hyväksyttyjen tutkintojen osalta.

6. Kartoitustoiminta

Johtokunnan karttavastaavana toimii Pekka Ala-Mäyry. Jaostojohtokunta tekee kartoituspäätökset.

Alkavalla toimintakaudella keskitytään karttojen päivityksiin. Särkänniemen sprinttikarttaa päivitetään vuosittain. Olemassa olevia karttoja ylläpidetään kilpailuja, iltarasteja sekä harjoituksia varten.

7. Harrastetoiminta

Koovee on mukana järjestämässä Tampereen Iltarasteja, joihin kertyy yhteensä n. 13000 suorituskertaa. Iltarastien 40 tapahtumasta Koovee järjestää kymmenen, joten suorituksiakin on odotettavissa noin neljännes kokonaismäärästä. Iltarastitoimikunnassa Kooveeta edustavat Jimi Ansio ja Taina Korpiharju. Kevään iltarastit ovat todennäköisesti ”omatoimirasteja” korona-tilanteen vuoksi. Suunnistajat tulostavat itse kartan ja rastit ovat maastossa viikon verran. Ajanottoa ei radoilla ole.

Kiintorastiverkosto rakennetaan perinteisesti Suolijärven maastoon, vastuuhenkilöinä Matti Koski ja Mikko Annila. Kiintorastien yhteydessä ylläpidetään myös MOBO-mobiilikiintorasteja. Järjestämme entiseen tapaan koulujen pihasuunnistuksia opettajien tai vanhempainyhdistysten toivomuksesta.

Olemme mukana järjestämässä koululaissuunnistusviikkoja yhdessä muiden tamperelaisten suunnistusseurojen kanssa. Koovee hoitaa järjestelyt Hallilan, Kaukajärven, Pyynikin, Hervannan, Atalan, Vuoreksen ja Rantaperkiön kartoilla n. 5500 koululaiselle. Koululaissuunnistuksen vastuuhenkilönä toimii Taina Korpiharju.

7.1 Kooveen aikuisten suunnistuskoulu

Keväällä samaan aikaan lasten suunnistuskoulun kanssa alkaa aikuisten suunnistuskoulu. Alkeisjakson kerrat ovat samaan aikaan samoissa paikoissa kuin lasten suunnistuskoulu. Jatkokurssi alkaa alkeisjakson jälkeen tiistaisin. Molemmat jaksot kokoontuvat kuusi (6) kertaa, joista viisi (5) on omia harjoituksia ja yksi (1) kerta iltarasteilla. Jatkokurssille osallistuminen ei vaadi alkeiskurssin käymistä, vaan se on oma kokonaisuutensa. Yhden harjoituksen kesto on noin 1,5 tuntia. Jatkokurssi alkaa alkeiskurssin päätyttyä. Yhden jakson hinta on 80,00e. Maksuvälineenä käyvät myös Smartum sekä Tyky-seteli. Tarkoitus on järjestää samanlaiset jaksot myös syksyllä. Huomioimme mahdollisen koronatilanteen vaikutukset toiminnan järjestämiseen.

8. Tiedotustoiminta

Jaoston sisäistä tiedotusta hoidetaan seuran verkkosivuilla julkaistavien tiedotteiden, keskustelupalstojen ja sähköisten jäsenkirjeiden avulla. Jaoston verkkosivut uudistuvat talven ja kevään 2021 aikana.

9. Muu toiminta

Jaosto järjestää kauden päättäjäisjuhlat marras-joulukuussa. Päättäjäisten yhteydessä palkitaan jaoston parhaita urheilijoita. Jäseniä muistetaan heidän merkkipäivinään.

Suunnistuskoululla on omat kauden päättäjäiset lokakuun alkupuolella. Näissä päättäjäisissä palkitaan kaikki suunnistuskoululaiset.

Suunnistusjaoston jäsenet osallistuvat ja hoitavat seuraavia talkootehtäviä:

 • Työväen Teatterin narikka (n. 15-20 vuoroa), vastuuhenkilö Eeva-Liisa Salonen.
 • Pirkan Pyöräilyn lähtö- ja maalikarsinoiden rakentaminen ja purku Hakametsän jäähallilla, vastuuhenkilö Matti Koski.

Suunnistusjaostolla on varasto osoitteessa Koulukatu 12, jossa säilytetään kisajärjestelyihin ja muuhun toimintaan liittyviä välineitä. Tästä ja muustakin kalustosta ylläpidetään ajantasaista luetteloa. Kalustovastaava on Alexander Lukichev.

10. Talous

Kooveen suunnistusjaoston talous rakentuu kilpailujen järjestämisestä ja muista talkootehtävistä saaduista tuotoista. Kilpailumaksujen kasvun hallitseminen ja toimintamaksujen sekä omavastuiden käyttö talouden tasapainottamisessa on tärkeää.

Toimintakauden aikana yhteistyökumppaneiden osuutta jaoston tulorahoituksesta tulee edelleen kasvattaa, ja sitä onkin jo alkutalven 2021 aikana kasvatettu. Tämän lisäksi jaoston jäsenistön monipuolista osaamista tullaan käyttämään uuden toiminnan sekä tapahtumien järjestämiseen erillisen suunnitelman mukaisesti. Näillä järjestelyillä saadaan uusia tuloja jaostolle.