Kooveen suunnistusjaostolle Sinetti

by Migrator
Jaoston tiedotteet

 

Kooveen suunnistusjaostolle myönnettiin Sinettiseura-tunnus merkkinä laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Kooveella on ollut Sinettitunnus jo vuodesta 1997. Viime torstaina suunnistuskoulun yhteydessä tehdyssä auditointi-tilaisuudessa saimme ylpeänä vastaanottaa sinetin jälleen seuraavan kolmen vuoden jaksolle.

Sinettiseura toiminnan tunnusmerkkejä ovat

- Lapsi kokee, että hän on tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä.

- Lapsi kokee haasteita, onnistumisia ja epäonnistumisia

- Lapsi kehittyy liikunnallisesti ja saa mahdollisuuden mitata omaa kehittymistään.

- Ohjaus ja valmennus on yksilöllistä, osaavaa ja innostavaa.

- Lapsi saa kipinän omaehtoiseen harjoitteluun ja liikunnalliseen elämäntapaan.

- Lasta kuunnellaan ja kannustetaan.

 alt